Boot Paramedisch Centrum

Sinds 1996 runnen Piet Boot en Carola Boot-Franken hét paramedisch centrum in Prinsenbeek. Bij Boot Paramedisch Centrum kunt u terecht voor zorg en begeleiding in meerdere deskundige disciplines. Samenwerking om u verder te brengen staat daarbij voorop. Alles is gericht op het gezond en actief maken van u als patiënt en klant. Wij streven naar een snelle en adequate behandeling van een lichamelijke klacht of samen te werken naar doelstellingen die we samen met u vastleggen. In onze oefenzaal van ruim 200 m2, trainen we op een creatieve en efficiënte manier voor conditie, kracht, balans en coördinatie. Parkeren kan recht voor de deur en ons centrum is geheel rolstoeltoegankelijk.

Social Wall

Kwaliteitsnormen

De expertises binnen Boot Paramedisch Centrum zetten kwaliteit van behandeling en dienstverlening stuk voor stuk op de eerste plaats. Vandaar dat alle disciplines aangesloten zijn bij verschillende beroepsverenigingen en instanties die deze kwaliteit waarborgen. Zo is onze massage-afdeling lid van het Nederlands Genootschap Sportmassage (NGS). Dit genootschap streeft continue kwaliteits- en deskundigheidsverbetering na. Onze fysiotherapie staat ingeschreven bij het Centraal Kwaliteitsregister en is lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie, een beroepsinhoudelijke vereniging. Alle therapeuten binnen het centrum zijn BIG-geregistreerd.