Boot Paramedisch Centrum

effectieve vakkundige massages

Geriatriefysiotherapie

Ik ben Annette van Oosten, algemeen fysiotherapeut sinds 1992 en sinds 2014 geregistreerd geriatriefysiotherapeut.

Na 10 jaar in een verpleeghuis gewerkt te hebben heb ik mijn jarenlange ervaring in de ouderenzorg een label gegeven door de post-HBO opleiding Geriatriefysiotherapie te volgen. Sinds 2010 ben ik tevens geregistreerd Parkinsontherapeut en aangesloten bij ParkinsonNet (info: www.parkinsonnet.nl). Na 23 jaar in loondienst gewerkt te hebben werk ik nu sinds augustus 2015 als zelfstandige geriatriefysiotherapeut bij Boot Paramedisch centrum. Hier werk ik op dinsdag en donderdag; op maandag en woensdag ben ik ambulant en ga ik bij de cliënten aan huis die niet bij mij in de praktijk kunnen komen.

In principe kunt u bij mij terecht zonder verwijzing van een arts maar in geval van bepaalde chronische aandoeningen kan het zijn dat de verzekeraar een verwijzing noodzakelijk vindt.

Ik heb contracten met de meeste zorgverzekeraars.

 

Wat is Geriatriefysiotherapie?

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen en hierdoor klachten of belemmeringen ervaren, komen doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen: de geriatriefysiotherapeut. 

Het doel van geriatriefysiotherapie is het herstel bevorderen van de beperkingen die het ouder worden met zich meebrengt en/of de beperkingen zoveel mogelijk tegengaan (bijvoorbeeld opstaan, omdraaien in bed, verminderde loopfunctie/vallen). Ook zorgt de fysiotherapeut dat de spierkracht en het uithoudingsvermogen zo goed mogelijk op peil blijven en dat de gewrichten zo mobiel mogelijk blijven. Ouderen kunnen dankzij geriatriefysiotherapie zo lang mogelijk actief en zelfstandig blijven.
De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. 

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup, fysieke beperkingen hebben die mobiliteitsproblemen of andere (functionele) klachten tot gevolg hebben. De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. Daarbij wordt er vaak samengewerkt met andere zorgverleners zoals thuiszorg, ergotherapie, logopedie, (huis)artsen.

Geriatriefysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een post hbo- of masteropleiding geriatriefysiotherapie gevolgd. De kwaliteit van de geriatriefysiotherapeut wordt gewaarborgd door het Centraal Kwaliteits Register (CKR). Geregistreerde geriatriefysiotherapeuten houden hun kennis en vaardigheden actueel door het volgen van congressen, scholing en gestructureerd intercollegiaal overleg.

U kunt zonder een verwijzing van een arts naar een geriatriefysiotherapeut maar als u niet de fysieke mogelijkheid hebt om naar de praktijk te komen, kunt u ook aan huis behandeld worden.

Wilt u weten of u, uw partner en/of familielid goed verzekerd is? Kijk op de website www.defysiotherapeut.com of neem contact op met uw zorgverzekeraar over uw polisvoorwaarden.

(bron: www.defysiotherapeut.com)